In een wereld met een verscheidenheid aan avonturen en magische wezens…

…hoort een verscheidenheid aan identiteiten en voorkeuren

Bij sommigen valt het op, bij anderen niet. Iedereen is z’n eigen persoon met allerlei voorkeuren en eigenaardigheden. LGBTQ+ is niet zozeer een thema, maar komt wel degelijk voor. Voor veel personages die onder deze noemer vallen, wordt het nergens in de serie feitelijk benoemd. Soms wordt er niet eens naar gerefereerd, eenvoudigweg omdat het niet relevant is voor het avontuur dat ze meemaken.

Dat verandert natuurlijk niets aan hoe iemand werkelijk is. Voor eigenlijk alle personages geldt dat hun persoonlijkheid, identiteit en uiterlijk nooit in volledig detail wordt beschreven. Dat is onmogelijk. Een persoon omvat te veel om in z’n geheel over te brengen. Überhaupt richt de Linxuven serie zich meer op actie en ontwikkeling dan het totstandkomen van romantische verwikkelingen.

Hoewel er voor sommigen weinig referenties worden gemaakt, kan het interessant zijn om hun identiteit verder toe te lichten. Dat schept een breder beeld van wie ze zijn.

Op Linxuven wordt er geen punt van gemaakt als iemand geen cishet* is. Verschillen en variaties in romantische en seksuele voorkeur zijn hier normaal en geaccepteerd.

*Een cishet is een cisgender hetero. Dit is iemand die zich voelt passen in het geslacht waarin die is geboren, en die zich aangetrokken voelt tot personen van het tegenovergestelde geslacht.

Voor de volledigheid bevestigt deze pagina de queer identiteiten van een aantal personages.
Iedereen die niet vermeld wordt, is niet automatisch cisgender en hetero.

Naarmate de serie vordert, wordt deze lijst aangevuld.