Privacy- en cookieverklaring

2 juni 2022

Contactgegevens:

Rowena de Wit
Wassenaarstraat 46
5421 BD Gemert
E-mail: schrijver@rowenadewit.nl
Telefoonnummer: 06 19 62 7078
KVK-nummer: 86644467

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met informatie die wij over u te weten komen. 

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Al deze gegevens gebruiken wij op basis van uw toestemming.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw gekozen betaalmethode.

Wij bewaren de benodigde informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Alle persoonlijke gegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne administratieve verwerking achteraf.  

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Wij bewaren de benodigde informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuws en informatie over onze producten en diensten.

Wij bewaren de benodigde informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen.

Verstrekking aan derden

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand (30 dagen) aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Wij kunnen er ook mee zien of u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van ons bedrijf werken dan niet meer naar behoren.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen, zijn er afspraken over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle over wat zij met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. De datum hierboven geeft aan wanneer er voor het laatst een wijziging heeft plaatsgevonden.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar schrijver@rowenadewit.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.