Linxuven

een wereld vol magie, familie, opbouw en schade

Met bomen die tot in de eeuwigheid doorgroeien, is het gelijk herkenbaar dat deze wereld doordrenkt is met magie. Niet alleen de magische wezens hebben krachten, zelfs hun bos doorbreekt de natuurwetten. Vanwege de grijpgrage wortelen die zich onder de bodem schuilhouden, zijn de demonische bosbewoners de bomen in gevlucht. Hoog boven de gevaarlijke grond hebben zij hutten gebouwd om in te leven. Toch is het niet voor alle demonen voldoende om hun eeuwige bestaan door te brengen in de oneindig hoge bomen, tussen soortgenoten die snauwerig, verdorven, dreigend en meedogenloos zijn. Sommigen zijn er tevreden mee om binnen hun eigen soort macht en status te vergaren, anderen proberen zich onzichtbaar te houden om het kwaad te ontlopen. Weer anderen besluiten dat ze meer variatie willen. Zij willen interactie met mensen, of zoeken de strijd op met heksen en tovenaars.

Zolang de demonen zich beschaafd gedragen, kunnen ze zich moeiteloos tussen de mensen bevinden. In uiterlijk is er geen verschil tussen deze soorten te herkennen. Hierdoor leven er meer demonen tussen de mensen dan die doorhebben.

Zelfs de goede heksen en tovenaars, die voortdurend tussen de mensen leven, weten niet hoeveel demonen zich precies tussen hen bevinden. Zij herkennen hen pas wanneer ze hun ware aard tonen door hun magie in te zetten. Als een heks of tovenaar eenmaal hun zinnen op een demon hebben gezet, zet het goede wezen zich volop in om die te doden. Hun opvoeding en ervaring leert hen dat alle demonen onbetrouwbaar en levensgevaarlijk zijn. Om leed te voorkomen, moeten ze uit de weg geruimd worden. Zo gaat het al meerdere generaties lang. Zolang beide partijen – goed en kwaad – weigeren hun geschillen aan de kant te zetten, blijven ze doorvechten.

Linxuven: links & zeven

De naam Linxuven is een verbastering van twee woorden die als symboliek in praktisch ieder boek opkomen. Pas in een van de latere delen viel op dat die twee symbolen regelmatig voorkomen. Ze passen mooi samen qua klank: links en zeven. Met een lichte aanpassing van de spelling, is Linxuven tot stand gekomen.

De naam van Linxuven is pas jaren na het schrijven van De Witte Zee van Bliksem ontstaan. In die jaren zijn zelfs de eerste versies van meerdere vervolgen geschreven. Al die tijd had de serie geen echte naam. Een mogelijke optie was om het de serie van de witte zee te noemen, maar dat voelde absoluut niet passend. Er was echter geen alternatief.

Naarmate de serie groeide, groeide ook de behoefte aan een betere serietitel. Gaandeweg krijgen andere personages een grotere rol en draait het niet in ieder boek om het tweetal dat samen de titel van witte zee draagt. Er is niemand aan te wijzen die in heel de serie in het middelpunt staat. Geen individu en ook geen groepje.

Toen eindelijk de naam van de wereld opkwam, werd het meteen duidelijk hoe de serie heette. De serie omvat niet alleen het leven van de witte zee. Het omvat alle grote avonturen die zich op de wereld Linxuven afspelen. De enige constante is de locatie.

Linxuven gaat over ingrijpen en machtslust, over familie en verandering, over vasthouden aan dierbaren en opstaan tegenover vijanden. Iedereen heeft een eigen ideaalbeeld van hoe de wereld in elkaar moet zitten. Sommigen proberen slechts hun leven te leiden, vreedzaam en onzichtbaar, terwijl anderen hun uiterste best doen om de wereld te laten voldoen aan hun ideaalbeeld. Vaak botst dat met andermans beeld, waardoor conflicten met grote gevolgen kunnen ontstaan. Er kan er maar één aan de macht zijn. De gemeenschap kan niet zowel verdeeld als samengebracht worden. Het goede noch het kwaad kan zonder gevolgen de ander uitroeien. Soms is haat en angst sterker dan liefde. Soms brengen goede intenties vernietiging met zich mee.

Er is geen sprake van een paar personages die heel de wereld veranderen met hun heldhaftige ingrijpen. Het gaat niet over die ene held die sterker is dan de rest – al is er zeker sprake van verschillen in kracht. Iedereen heeft z’n eigen talenten, rampspoed en zwakke plekken, waardoor iemand met meer kracht niet per se beter af is.

Linxuven gaat over personen die, gewenst en ongewenst, met elkaar in aanraking komen. Personen die worden meegesleurd in andermans hebzucht en wanhoop. Personen die vrijwillig opstaan om een verbetering teweeg te brengen. Sommigen willen bij de invloedrijke machtshebbers horen, anderen zijn ermee verbonden of ze dat nou willen of niet. Familie, vriendschap, samenwerking, soortgenoot, slachtoffer. Van prettig tot een ware nachtmerrie, er zijn eindeloze redenen om connecties te vormen.

Verschenen in de Linxuven serie: